SISTEM PERPUSTAKAAN

- Perpustakaan Kuala Lumpur menggunakan sistem Symphony sebagai sistem utama perpustakaan.

- Sistem ini menyediakan OPAC (Online Public Access Catalouge) yang  merupakan katalog atas talian berasaskan web yang digunakan bagi mengesan bahan yang terdapat dalam koleksi perpustakaan bersama dengan butiran maklumat seperti nombor panggilan, status pinjaman dan lain-lain.


PANDUAN CARIAN BAHAN.

- Everything: Carian bahan yang merangkumi bahan fizikal dan digital.

- Asset Search : Carian bahan digital seperti gambar , text ucapan, keratan akhbar dan lain-lain lagi

- Library Search : Carian bahan fizikal seperti buku, majalah, journal yang ada di perpustakaan.

- Digital Catalog : Carian bahan bacaan di dalam bentuk digital seperti PDF, HTML.

 

 

Perpustakaan Kuala Lumpur juga menyediakan pelbagai bahan bacaan dan rujukan dalam bentuk digital. Sila imbas kod QR dibawah untuk mendapatkan bahan bahan tersebut secara percuma. Anda hanya perlu muat turun dan daftar sebagai pengguna.